OPIEKA WSPIERAJĄCA W MEDYCYNIE
Osoby chore przewlekle
01 - 02 XII 2017, BYDGOSZCZ


Skontaktuj się z namiImage
Zaproszenie

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną: OPIEKA WSPIERAJĄCA W MEDYCYNIE - OSOBY PRZEWLEKLE CHORE

W tym roku - w pierwszym dniu konferencji - pragniemy zaprezentować aktualną wiedzę naukową na temat wybranych aspektów wsparcia osób przewlekle chorych. Mamy zamiar zachować interdyscyplinarny charakter naszego spotkania, gromadząc specjalistów z różnych dziedzin medycyny, psychologii, pracy socjalnej i duszpasterstwa.

Ponadto, w drugim dniu konferencji, mamy zamiar podjąć debatę o charakterze praktycznym. W panelu dyskusyjnym planowany jest udział przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych podejmujących praktyczne działania w obszarze wspierania osób przewlekle chorych.

Mamy głęboką nadzieję, że ta konferencja przyczyni się do ożywienia badań w zakresie wspienienia osób cierpiących na różne choroby przewlekłe oraz podniesienia jakości świadczonej im pomocy nie tylko w naszym regionie ale także w całym kraju.
Organizatorzy

Organizatorzy:

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK

Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej
Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Komitet naukowy:

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk

Członkowie:
dr n. ekon. Anna Hnatyszyn-Dzikowska
ks. dr n. o zdr. Szymon Gołota
dr n. med. Marcin Jaracz
dr hab. n. med. Maria Kłopocka
dr n. med. Paulina Marczyńska
ks. dr hab. n. teol. Stanisław Suwiński
dr hab. n. ekon. Zofia Wyszkowska

Patronat honorowy

Pani Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Pan Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
Pan Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz      


Program

Za udział w konferencji można uzyskać 12 punktów edukacyjnych

PROGRAM - proszę kilinąć, aby pobrać program

Masz pytanie napisz

Wszystkie pola są wymagane.

Formularz zgłoszeniowy

- Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do 28 listopada 2017 r. na adres e -mail: kizneuropsych@cm.umk.pl

- O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia potwierdzona opłatą rezerwacyjną. Obecność uczestnictwa zostanie potwierdzona drogą e-mailową.

Opłatę należy wnosić na następujący rachunek bankowy:

17 1240 6478 1111 0010 7553 7662
Właścicielem rachunku jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł wpłaty:

Opieka wspierająca w medycynie (imię i nazwisko)

Opłata rejestracyjna wynosi: 70zł /os
Studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy po okazaniu legitymacji są zwolnieni z opłaty konferencyjnej

Lokalizacja:

Sala Konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy